Kunskap & inspiration

Unizons rapport "Porr och prostitution"

I Unizons rapport Porr och prostitution belyses hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visas en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.
Kunskap & inspiration

WORLD HUNGER DAY

28 maj infaller World Hunger Day, och i år även Mors dag. Hungerprojektet utbildar och stärker människor - framförallt kvinnor - på landsbygden i Afrika, Asien och Latinamerika. Så passa på att hylla världens kvinnor och hjälp oss att besegra världens hunger. Gör det idag.