Kunskap & inspiration

För att möta behovet som funnits innan och efter #metoo behöver jourerna stöd. Långsiktig och stabil finansiering är ett måste!

Idag skriver flera av våra medlemsaktörer som är jourverksamheter om problemet med kortsiktig och oförutsägbar finansiering. För att kunna nå sin fulla potential som stöd för våldsutsatta unga behövs finansieringen till jourerna säkerställas!
Kunskap & inspiration

Internationella dagen mot rasism

Med anledning av internationella dagen mot rasism skriver vi tillsammans med 29 andra organisationer om normaliseringen av rasismen, i Sverige och internationellt, och vad som krävs för att följa den FN-konvention som Sverige ratificerade 1971. Läs här!