Evenemang
Tillbaka till startsidan

Anmäl er till sakråd: för myndigheter, civilsamhället, makthavare och flickaaktörer

Sakrådet anordnar vi för att skapa dialog mellan civilsamhället, myndigheter, makthavare, flickaaktörer, och flickor. Sakrådet är en del av vårt Flickaråd, och Flickarådet är Flickaplattformens sätt att omsätta artikel 12 i Barnkonventionen till praktik.

Målet är att vi som har ansvar och arbetar med det dödliga våldet i orten skall få lyssna, arbeta med, och återkoppla, på flickors perspektiv, behov, åsikter och analys gällande hur det är att leva i och nära det dödliga våldet i orten. Vi vill placera flickors röster i centrum, och ge dom en plats att själva få problemformulera, sätta agendan och styra samtalet. Våra unga experter träffas separatistiskt först, i ett expertråd, och först därefter bjuds yrkesverksamma till ett sakråd. Vi ser unga som lever i och med våldet som de främsta experterna på alla de frågor som berör våldet, och enligt Barnkonventionen så har vi som är yrkesverksamma inom området ett ansvar att lyssna och samverka med unga. Det material och arbete som kommer av vårt expertråd blir till ett underlag som ligger till grund för sakrådet och Flickaplattformens flickaperspektiv i frågan.

Efter avslutat sakråd så sammanställs Flickarådet i en rapport och blir ett viktigt kunskapsbidrag i kampen mot det dödliga våldet. Sällan får ungas röster, perspektiv och erfarenheter stå i centrum för samtalet, det ska vi ändra på, tillsammans med er.

Anmälan krävs! Sista dagen för anmälan är 6 april 2021. Länk till anmälan hittar ni här!