Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

ÅRETS TEMA - CSW

För att vi ska kunna uppnå en hållbar värld måste kvinnors möjligheter till att bli ekonomiskt självständiga vara lika stora som de är för män. Kvinnor måste få samma rättigheter och samma lön för det arbete de genomför som deras manliga kollegor får. Tyvärr är vi inte där än och processen går långsamt. Världen ser annorlunda ut, därför är huvudtemat för årets CSW-möte “Kvinnors ekonomiska självständighet”.

Kvinnor har ofta mer lågavlönade positionerna med större osäkerhet. Situationen idag ser ut som följande: ¼ av alla arbetande kvinnor arbetar med jordbruk på landsbygden, ofta som säsongsarbetare med osäkra anställningar. Enligt International Labour Organisation är det en av de tre farligaste arbetsmiljöerna som finns. De allra flesta kvinnorna finns att hitta inom serviceyrken, många yrken ses även som feminina eller kvinnliga. Exempel på yrken som ses som kvinnliga är städerska, sjuksköterska och lärare i för- och grundskolan.

Det här är ett återkommande mönster, kvinnor får de tjänster som ger lägst lön och med sämre förmåner. Gapet mellan könen har dessutom ökat under de senaste 20 åren. Framförallt så kvarstår problemet med att kvinnor och flickor utför betydligt mer obetalt arbete, som att ta hand om hushållet och sin familj.

På vilket sätt är då temat viktigt ur ett flickaperspektiv? Flickor och kvinnor som får verktyg att kunna vara ekonomiskt självständiga ökar sina chanser att även få vara självständiga i andra aspekter av livet. En minskad beroendeställning resulterar i ökad kontroll över sina egna beslut, sin kropp och sina livsval. Att tidigt medvetengöra innebörden av självständighet och ekonomisk egenmakt för flickor möjliggör jämställdhet i äldre åldrar. Idag ansvarar även många flickor för hemarbete i större grad än vad jämnåriga pojkar gör. Enligt en rapport från UNICEF så spenderar flickor 40 % mer av sin tid på att utföra sysslor än vad deras bröder gör. Det kan handla om att de lagar mat, hämtar vatten eller städar. Flickorna tar också hand om yngre syskon och äldre släktingar. Deras större arbetsbörda leder till att de får mindre tid över till att leka och utvecklas. I många fall blir konsekvensen även att de tvingas avbryta sin skolgång, vilket också bidrar till att kvinnor oftare bara kan ta okvalificerade arbeten eftersom de saknar utbildning sedan tidigare. Och på så sätt fortsätter cykeln.

För att bryta mönstret så måste världen enas om hur det ska göras. Bland annat så behöver definitionen av arbete omdefinieras så att obetalt arbete kan räknas in så att kvinnornas bidrag till ekonomin därmed synliggörs. En annan viktigt åtgärd som föreslås är att stärka institutioner på arbetsmarknaden och göra dem mer könsinkluderande. På så sätt kan vi förändra system som missgynnar kvinnor och flickor!