Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Betyder våldtäkt alltid en förstörd sexualitet?

För den som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan vägen tillbaka till ett lustfyllt sexliv verka svår. Både fysisk och psykisk smärta efter ett övergrepp kan finnas kvar hos offret långt efter att övergreppet skett. I andra fall är det stigmat kring övergreppen som gör det svårt att ha en normal och lustfylld relation till sitt sexliv. Nu finns en onlinetjänst från föreningen Storasyster för att stötta unga, oavsett könsidentitet, som har problem med sexlivet efter sexuella övergrepp. 

Leigh Norén är sexolog på tjänsten Hela mig som ger stöd till unga som varit utsatta för sexuellt våld. Genom flera riktade satsningar online samt två sexologmottagningar i Malmö respektive Stockholm ska fler nu kunna få hjälp med relationer och sex efter att ha varit utsatta för sexuella övergrepp.

Varför gör ni det här?
– Många, men inte alla, som varit utsatta för sexuella övergrepp får problem med sin sexualitet efteråt. Det är vanligt att tappa lusten helt, att inte kunna känna njutning eller att skuldbelägga sig själv efter övergreppet. Men även stigmat kring sexuella övergrepp leder till problem för många, det blir fult att känna njutning och lust. Vi hoppas även på att kunna samla mer kunskap kring hur sexuella övergrepp påverkar vårt sexliv oberoende av vårt kön eftersom den forskning som finns främst är gjord på flickor/kvinnor som varit utsatta i sin barndom.

Vad kan man få hjälp med?
– Vi kommer att ha flera olika satsningar online, en frågelåda där man kan mejla in frågor som sedan besvaras och publiceras på hemsidan och en anonym chattfunktion där du kan ställa dina frågor till en sexolog, men vi kommer även att erbjuda stödkontakt via mejl för den som vill. Dessutom öppnar vi mottagningar i Stockholm och Malmö där man kan arbeta övergripande med patienterna. En sexolog som arbetar med patienten genom samtal kan ta hjälp av en barnmorska för att exempelvis hjälpa patienten att förstå vart smärtan eller spänningen sitter.

Varför satsar ni så stort på webben?
– Många av dem som hör av sig till oss har aldrig tidigare berättat om övergreppet för någon, vi vet också att det utanför storstäderna är väldigt svårt att få sexologhjälp och därför tror vi att en onlinetjänst kan nå ut till fler. Förhoppningsvis kan det även hjälpa den som ännu inte kunnat bearbeta övergreppet eftersom man där har en chans att helt anonymt prata om det man har varit med om. Det blir en inkörsport till bättre sexuell hälsa. Att må bättre.

Originalartikeln finns att läsa här.