Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Bli medlem i Flickaplattformen!

Flickaplattformen har i dagsläget 75 medlemmar över hela Sverige, vilket är glädjande då Flickaplattformen grundar sig i tanken att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter!

Nu vill vi bli fler! Vill er verksamhet bli medlemmar?

Som medlemmar får ni ta del av

 • Nätverk för erfarenhets- & kunskapsutbyte
 • Kompetensutveckling
 • Flickarelaterade seminarier, aktiviteter och andra arrangemang på forum som till exempel Almedalen och MR-dagarna
 • Arrangemang för att uppmärksamma Flickadagen 11 oktober
 • En digital plattform, kanal för informations- och inspirationsspridning m.m.
 • Starkare påverkansröst inom flickors rättigheter

Det vi förväntar oss av er är att ni

 • ställer er bakom vår värdegrund
 • bidrar med era erfarenheter och kunskaper
 • deltar på aktiviteter och utbildningar arrangerade av Flickaplattformen som är av intresse 
 • hjälper till med spridning av Flickaplattformens arbete
 • bidrar med information och innehåll till den digitala plattformen. 

Medlemskapet är helt gratis och ni ansöker enkelt genom vårt ansökningsformulär.