Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

CSW bakgrund och bidrag

CSW består i huvudsak av tre delar, ett förberedande möte kallat Expert Group Meeting, själva CSW-veckorna kallat CSW-session och resultatet av CSW-förhandlingarna, kallade the Agreed Conclusion, vilket är ett dokument där årets överenskommelser samlas.

Inför CSW61 hölls ett möte kallat Expert Group Meeting i Géneve mellan 26-28 november 2016. På mötet lades grunden för CSW-veckorna och sedan sammanställdes i ett dokument. Det gjordes genom att diskutera årets tema utifrån olika perspektiv och skapa en ram där innehållet delas upp i olika grenar med en förklaring/motivering. Avslutningsvis lämnades förslag för hur kvinnors rättigheter ska upprätthållas och stärkas.

CSW-sessionen bidrar med en möjlighet att granska framstegen mot jämställdhet och kvinnors egenmakt. För att främja jämställdhet kommer det vara viktigt att identifiera utmaningar och sätta globala standardiseringar, normer och policys.  Sessionen innehåller möten, rundabordssamtal på hög nivå, interaktiva dialoger och paneler samt en mängd sidoevent.

Resultatet av veckornas samtal, möten, dialoger och förhandlingar är ett dokument som kallas the Agreed Conclusion. Innehållet i detta dokument är framförhandlat av alla medlemsstater och utgår från årets huvudtema. Det samlar diskussioner, framsteg och tagna beslut genom en inledning med anteckningar och förklaringar följt av en mängd rubriker över områden som behöver förbättras eller förändras. Exempelvis: “Fostering enabling environments for financing gender equality and the empowerment of women and girls”. Dess funktion är att fungera som ett ramverk för involverade parter att utgå ifrån när de arbetar med kvinnors och flickors rättigheter. Målet med dokumentet är att förse en detaljerad karta över hur vi kan implementera Agenda 2030 för hållbar utveckling på ett köns-representativt sätt men likaså för att försäkra att ingen kvinna eller flicka blir bortglömd.
 

Vad har CSW åstadkommit tidigare?

CSW var med och skapade ett utkast till de tidigare internationella konventionerna gällande kvinnors rättigheter. Exempelvis:

1953 Convention on the Political Rights of Women som var den första internationella lagliga konventionen som erkände och skyddade kvinnors politiska rättigheter,

1957 Convention on the Nationality of Married Women som var den första internationella överenskommelsen gällande kvinnors rättigheter i äktenskap,

och 1962 på samma tema Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage och Registration of Marriages.