Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

CSW61 Flickors ställningstagande

Denna text är skriven av The Working Group on Girls (WGG). WGG är en samling av 75 nationella och internationella NGOs som är representerade på FN. WGG fokuserar på flickors mänskliga rättigheter, flickors inkludering och att hjälpa flickor att nå sin fulla potential som kvinnor. De har skrivit denna text för att uppmärksamma flickors perspektiv i frågor om ekonomisk egenmakt för kvinnor och för att detta perspektiv ska inkluderas i CSW61 Agreed Conclusions. Flickaplattformen har översatt texten till svenska.

Vi, flickorna på CSW61, begär ekonomisk inkludering och flickors egenmakt. Nuvarande arbetsförhållanden, såsom obetalt eller underbetalt arbete, samt barnarbete, är oacceptabelt och vi måste skydda flickor som är fast i dessa system och samtidigt arbeta för att förinta dessa institutioner helt och hållet. Utbildning med särskilt fokus på utsatta grupper, såsom flickor, är nyckeln till att skapa den förändring som verkligen behövs.

Ekonomiska utmaningar som flickor utsätts för innefattar obetalt arbete, barnarbete, och könsrelaterat våld i skolan eller på arbetsplatsen. Hushållssysslor och ansvar för omvårdnad måste delas upp lika för att se till att flickor har lika förutsättningar utanför hemmet. Flickor som tvingas in i barnarbete är oförmögna att fortsätta sin utbildning, vilket minimerar våra framtida ekonomiska möjligheter. Flickor utsätts även för trakasserier och sexuellt våld i skolan och på arbetsplatsen. Detta könsbaserade våldet måste mötas med allvarliga konsekvenser då det hotar flickors säkerhet och hindrar flickors deltagande i ekonomiska sfärer. Vi kräver en säker arbetsmiljö, rättvisa löner, och möjligheten att göra framsteg och utrota påtvingat barnarbete.

Omfattande och fortsatt utbildning är viktig för flickors ekonomiska egenmakt. Sexualundervisning minskar antalet tonårsgraviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, och på så sätt även fattigdom. Skolor måste förses med hållbar tillgång till mensprodukter då vi tvingas överge skolan utan dem. Utbildning måste även innefatta tillgång till ledarskapsmöjligheter och kompetens som kan förbereda oss för arbetslivet. När flickor utbildas inom finansiell information bli vi stärkta ekonomiskt. Flickor måste få utbildning inom STEM (Vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap, matematik). Vi kräver lika utbildningsmöjligheter för ekonomisk utveckling.

Skadliga kulturella traditioner som grundats i patriarkatet måste stoppas. Oskuldskontroller förnedrar flickor genom att vårt egenvärde blir kopplat till vår sexualitet. Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap skadar oss fysiskt och psykiskt, och isolerar oss i skolan och i samhället samt hindrar vår ekonomiska självständighet. Vi begär att medlemsländerna skyddar flickors individuella rättigheter mot nuvarande kulturella utövanden och traditioner.

Marginaliserade flickor är särskilt utsatta för ekonomisk maktlöshet. Flickor på flykt riskerar att utsättas för sexuellt våld i flyktingläger. Flickors rättigheter kränks. Flickor med fysiska och psykiska funktionsvariationer saknar lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. Flickor är oproportionerligt påverkade av klimatförändringar. Flickor som tillhör religiösa minoriteter eller identifierar sig som HBTQ utsätts för sociala stigman som hindrar dem från ekonomisk egenmakt. Vi måste adressera den ökade utsattheten hos dessa grupper. Vi kräver ekonomisk inkludering för alla.

För att eliminera ekonomiska skillnader måste flickor få en beslutsfattande röst. Vi ber våra regeringar att driva ekonomisk egenmakt genom att samarbeta med civilsamhället, NGOs och gräsrotsorganisationer som arbetar med flickor. Vi behöver er, våra ledare, att stå bredvid oss medan vid bryter oss loss ur förtryckets kedjor.

Läs texten på engelska här.