Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

EN SKOLA FRI FRÅN SEXUELLA TRAKASSERIER

Flickaplattformen deltog när Raoul Wallenberg Academy och Natur & Kultur samlade 120 aktörer från skolsverige för att prata om och diskutera hur skolor kan jobba för att uppnå en trygg och jämställd skola.

För att uppnå en skola fri från sexuella trakasserier krävs värdegrundsarbete, bättre sexualundervisning, kompetenshöjning hos skolpersonalen och att skolor tar hjälp av aktörer från civilsamhället.

I samband med samtalet tog vi fram en sammanställning över några av våra medlemsaktörer som utbildar och föreläser för skolpersonal och elever:

FreeZone – freezone.se

Nationellt

Workshops för ungdomar mellan 11-22 år med fokus på rättigheter i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på rättigheter.

 

Fryshuset Elektra Stockholm – elektra.fryshuset.se

Stockholms län

Workshops och föreläsningar på skolor och fritidsgårdar om normer, värderingar och maktordningar.  Arbetar även förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Föreningen Storasyster – foreningenstorasyster.se

Nationellt

Erbjuder föreläsningar om sexuella övergrepp och våldtäkt, hur skolor kan arbeta förebyggande och stötta och hjälpa de som redan blivit utsatta.

 

GrrlTech – grrltech.nu

Växjö

Har utvecklat ett filmbaserat läromedel med lärarhandledningar som består av filmer, diskussionsfrågor och övningar för att ge ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet för elever i högstadiet och gymnasiet. 

 

KSAN – ksan.se

Nationellt

Anordnar utbildningsdagar och kompetensutvecklar ledarnätverk för tjejgruppsledare samt övningar om hur man motverkar och avvisar kränkningar, trakasserier, sexuella övergrepp och mobbning. 

 

Make Equal – makeequal.se

Nationellt

Föreläsningar, workshops och utbildningar om inkluderande skolor, intersektionell jämställdhetsinkludering, Näthat, Normer och nidbilder, “Det börjar med mig”, Barn, normer och könsroller samt Antidiskriminering i lag och praktik.

 

Operation 1325 – operation1325.se

Nationellt

Föreläser i skolor, folkhögskolor, ungdomsinsatser och universitet om genusintegrering, kvinnor i fredsbevarande arbete och säkerhet.

 

Real Stars – realstars.eu

Göteborg & Stockholm

Arbetar mot trafficking, föreläser och håller workshops om sex på lika villkor samt ungdomars vardag på nätet.

 

Stjärnjouren - Sundbybergs Tjej- och Transjour – stjarnjouren.nu

Stockholm

Föreläser och håller workshops för både elever och skolpersonal om bl.a. sexuellt våld, jämställdhet, unga personers hälsa, okej sex, normer och könsroller. 

 

Teskedsorden – teskedsorden.se

Nationellt

Utbildningar för personal i förskola och skola för att med hjälp av kultur och berättelser inspirera till samtal om toleransfrågor kopplade till mångfald, identitet och normer.  

 

Tjejjouren Miranda – jourmiranda.se/tjejjouren

Katrineholm, Flen & Vingåker

Föreläser om könsroller, maskulinitetsnormer, samtycke till sex och sexuella övergrepp.

 

Tjejjouren Väst – tjejjourenvast.se

Västra Götalandsregionen 

Föreläser och utbildar både skolpersonal och elever om digitalt våld och barn och ungas trygghet på nätet. 

 

Trans- och Tjejjouren i Malmö – tjim.se

Malmö

Håller kostnadsfria workshops om sex, samtycke och sexuella övergrepp för högstadie- och gymnasieelever. 

 

Uppsala Tjej- och Transjour – tjejjouren.se/uppsala

Uppsala

Föreläser bl.a. om sexuella trakasserier i skolan för vuxna och samtycke och våldtäkt för skolelever.

 

We Rise Again – weriseagain.org

Nationellt

Erbjuder föreläsningar om olika förutsättningar, respekt och sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning.