Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Flickaplattformen i Open Democracy om CSW61

Mediaplattformen Open democracy har skrivit om bristen på flickors representation under CSW61. Trots att flickors egenmakt varit ett stor fokus under CSW fanns sällan unga tjejer representerade i panelerna. Det fanns alltså utrymme för äldre kvinnor att representera och diskutera unga tjejers situation, men litet utrymme för unga tjejer att representera sig själva och bidra med sina egna perspektiv.

Flickaplattformen omnämns i texten där projektledare Liinu Diaz Rämö lyfter bristen på ett flickaperspektiv även i ett känt jämställt land som Sverige. Liinu menar också att så fort flickor och tjejer ges möjlighet att delta i samtalen om deras situation, och får chansen att uttrycka sig om vad de vill ska förändras blir många väldigt engagerade och har många idéer och lösningar.

I texten diskuteras även problemet med att fokus lätt hamnar på män och pojkars roll i frågor om jämställdhet. I evenemang som anordnades under CSW där fokus låg på flickors rättigheter och egenmakt lyftes ofta hur pojkar och män ska engageras i dessa frågor. Liinu menar att frågan om att engagera pojkar och män är en av de första frågor som ställs när det gäller diskussioner och forskning på unga tjejer.

Läs hela texten här.