Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Föreningen Storasyster lanserar sexologiskt stöd

Idag lanserade Hela Mig sina sexologiska stödfunktioner, där unga som upplever problem med sex och relationer kan få stöd och rådgivning av projektets sexolog. Det är viktigt att vi pratar om vad som händer med sexualiteten efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp, och hos Hela Mig är du alltid välkommen att prata om sex efter sexuellt våld!

Vad är sexologiskt stöd?
Sexologiskt stöd är stöd som fokuserar specifikt på sexualiteten. Vissa som erbjuder den här typen av stöd kallar sig för sexologer eller sexualrådgivare. En sexolog eller sexualrådgivare är någon som oftast har en människobehandlade yrkesexamina, exempelvis socionom, psykolog eller barnmorska, och som har vidareutbildat sig i sexologi för att kunna möta sexualitetsfrågor. Beroende på grundprofession kan det sexologiska stödet skilja sig i art. Oftast erbjuds du dock någon typ av samtalsstöd som kan kombineras med kroppsliga hemövningar.

Inom Hela Mig erbjuds det professionella sexologiska stödet av vår sexolog i Malmö samt vår psykolog med sexologisk kompetens i Stockholm.

Mer information finns här.