Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Frågor och svar

1. Vad är Flickaplattformen?

Flickaplattformen är en samlingspunkt för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Flickaplattformen är en ideell förening som får projektbidrag från Postkodstiftelsen.

2. Varför finns Flickaplattformen?

Det finns maktstrukturer i samhället leder till att flickor utsätts för förtryck och diskriminering. Vi skapades för att adressera två av dessa, ålder och kön. Flickaplattformen vill bidra till ett samhälle där flickor, icke-binära och personer med transerfarenhet kan leva sina liv utan begränsningar och där våra perspektiv synliggörs.

3. Vad gör Flickaplattformen för våra målgrupper?

Dels ordnar vi en stor fest på internationella Flickadagen den 11 oktober, dit är alla välkomna. Läs mer om vår senaste fest här. Vi lyfter även unga tjejers perspektiv och i frågor som är viktiga för unga tjejer – kolla in Tjejkunnig! Vi och våra medlemmar bedriver påverkansarbete, utbyter erfarenheter och kunskap genom medlems- och nätverksträffar, och för flickaperspektiven framåt.

4. Vilka kan bli medlemsaktörer i Flickaplattformen?

Alla aktörer som arbetar med jämställdhet för flickor, unga icke-binära och personer med transerfarenhets rättigheter och som ställer sig bakom Flickaplattformens värdegrund kan bli medlemsaktör. Här hittar du våra medlemsaktörer.

5. Vilka menar vi när vi säger flickor och tjejer?

När vi använder ordet flicka eller tjej så menar vi alla dem som identifierar sig som flicka eller tjej. Detta står dock inte i motsatsförhållande till vår strävan att bedriva ett transinkluderande jämställdhetsarbete. Med vårt flickaperspektiv synliggör vi hur könsmaktsordningen villkorar tjejer men också unga icke-binära och unga personer med transerfarenhet. De politiska frågorna vi driver berör flickor som kategori, men det berör också unga icke-binära och unga personer med transerfarenhet på liknande sätt. Det finns enligt oss bara synergieffekter av att arbeta transinkluderande i vårt jämställdhetsarbete.

6. Hur ser ni på kön?

Flickaplattformen ser på kön som en skala, snarare än två motsatta kategorier. Vi ser behovet och vikten av att det ska finnas statistik baserat på kategorin flicka/kvinna så vi kan fortsätta synliggöra de ojämlikheter som gruppen flickor lever i. 

7. Hur spelar er syn på kön in i vilka ni utgår ifrån när ni säger flickor?

Vi väljer att endast i undantagsfall begränsa oss och utgå från det juridiska könet i hur vi ser på kategorin “flickor”. På grund av åldersmaktsordningen anser vi att det inte är rimligt att endast prata om flickor ur juridisk mening. Vår målgrupp har ofta inte möjligheten att kunna korrigera sitt juridiska kön, då de flesta är minderåriga. Det i sin tur gör att när vi pratar om flicka-relaterade frågor så behöver vi lyfta dem av oss som är unga personer med transerfarenhet eller unga icke-binära också, då dessa många gånger omfattas av våra frågor eller ur juridisk synpunkt könas som “flickor”.

8. Hur ser ni på könsuppdelad statistik? 

Flickaplattformen anser att det är viktigt att kunna få jämlikhetsdata att utgå ifrån för att kunna arbeta med jämställdhetsfrågor och är därför positiva till könsuppdelad statistik. Dock anser vi att det är möjligt att i undersökningar och kartläggningar lägga till fler svarsalternativ istället för att endast utgå från de binära könen flicka/pojke. Vi ser ingen motsättning mellan att lägga till ytterligare alternativ och att kunna få fram jämlikhetsdata. Vi tycker att det stärker jämställdhetsrörelsen och bäddar för att vi får bättre möjligheter att förstå och förbättra vårt arbete för att motverka könsmaktsordningen. 

9. Varför vänder vi oss inte till pojkar och killar?

Vi vet att pojkar och killar befinner sig i en utsatt situation, dels för att de är unga och att det finns normer som är begränsande för pojkar och killar. Dock har vi valt att arbeta utifrån hur kön och ålder skapar specifika utsattheter för flickor, unga icke-binära och personer med transerfarenhet. Det finns andra fantastiska aktörer som arbetar med jämlikhet och maskulinitetsnormer. Vi vill gärna tipsa om organisationen MÄN

10. Varför vänder vi oss inte till alla barn och unga?

Vi vet att barn och unga är extra utsatta och att de inte inkluderas i samma utsträckning som vuxna på grund utav åldersmaktordningen. Det borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle som Sverige att allas perspektiv inkluderades och att alla fick komma till tals, oavsett ålder. Därför är vi positiva till alla projekt som skapar större inflytande för unga. På grund av könsmaktsordningen är flickor, unga icke-binära och personer med transerfarenhet extra utsatta inom många områden och det är där vi lägger vårt fokus.

11. Vad är kampanjen #tjejkunnig?

Tjejkunnig är en kampanj som Flickaplattformen har tagit fram för att skapa en bro mellan vuxna och unga tjejers perspektiv. Vi har märkt att det oftast är vuxna som kommer till tals, även i frågor som rör unga tjejer. Tjejkunnig ska därför hjälpa vuxna, media och de som fattar besluten att lyssna mer på vår målgrupps perspektiv.

12. Vilka kan bidra till kampanjen #tjejkunnig?

Alla kan använda hashtagen, men det är bara vår målgrupp som kan bidra med innehåll till kampanjen. Det finns nämligen bara ett sätt att vara tjejkunnig på, och det är genom att vara tjej, ung icke-binär eller ha transerfarenhet.

13. Hur finansieras Flickaplattformen?

Flickaplattformen finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

14. Vad händer om en medlem bryter mot Flickas värdegrund och perspektiv?

Läs mer om detta här!