Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Frågor och svar

1. Vad är Flickaplattformen?

Flickaplattformen är en samlingspunkt för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Flickaplattformen är en ideell förening som får projektbidrag från Postkodstiftelsen.

2. Varför finns Flickaplattformen?

Det finns maktstrukturer i samhället leder till att flickor och tjejer utsätts för förtryck och diskriminering. Bland annat för att de är kvinnor och för att de är unga. Flickaplattformen vill bidra till ett samhälle där flickor och tjejer kan leva sina liv utan begränsningar och där flickor och tjejers perspektiv involveras mer av vuxna.

3. Vad gör Flickaplattformen för flickor och tjejer?

Dels ordnar vi en stor fest på internationella Flickadagen den 11 oktober, dit är alla välkomna. Läs mer om vår senaste fest här. Vi lyfter även unga tjejers perspektiv och i frågor som är viktiga för unga tjejer – kolla in Tjejkunnig! Vi och våra medlemmar utbyter erfarenheter och kunskap genom medlems- och nätverksträffar för att föra flickaperspektiven framåt.

4. Vilka kan bli medlemsaktörer i Flickaplattformen?

Alla aktörer som arbetar med jämställdhet, för flickor och tjejers rättigheter och som ställer sig bakom Flickaplattformens värdegrund kan bli medlemsaktör. Här hittar du våra medlemsaktörer.

5. Vilka menar vi när vi säger flickor och tjejer?

En del personer vill inte tillhöra något av könen och det finns många könsidentiteter och könsuttryck. När vi säger flickor och tjejer menar vi alla som känner sig som det eller som kallar sig för det. Vi arbetar transinkluderande!

6. Varför vänder vi oss inte till pojkar och killar?

Vi vet att pojkar och killar befinner sig i en utsatt situation, dels för att de är unga och att det finns normer som är begränsande för pojkar och killar. Flickor och tjejer är utsatta inom andra områden. Inom de områdena väljer vi att lägga just vårt fokus.

7. Varför vänder vi oss inte till alla barn och unga?

Vi vet att barn och unga är extra utsatta och att de inte inkluderas i samma utsträckning som vuxna. Det borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle som Sverige att allas perspektiv inkluderades och att alla fick komma till tals, oavsett ålder. Därför är vi positiva till alla projekt som skapar större inflytande för unga. På grund av könsmaktsordningen är flickor och tjejer extra utsatta inom många områden och det är där vi lägger vårt fokus.

8. Vad är kampanjen #tjejkunnig?

Tjejkunnig är en kampanj som Flickaplattformen har tagit fram för att skapa en bro mellan vuxna och unga tjejers perspektiv. Vi har märkt att det oftast är vuxna som kommer till tals, även i frågor som rör unga tjejer. Tjejkunnig ska därför hjälpa vuxna, media och de som fattar besluten att lyssna mer på tjejers perspektiv.

9. Vilka kan bidra till kampanjen #tjejkunnig?

Alla kan använda hashtagen, men det är bara tjejer som kan bidra med innehåll till kampanjen. Det finns nämligen bara ett sätt att vara tjejkunnig på, och det är genom att vara tjej.

10. Hur finansieras Flickaplattformen?

Flickaplattformen finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

11. Vad händer om en medlem bryter mot Flickas värdegrund och perspektiv?

Läs mer om detta här!