Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Inför nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan!

Det är hög tid att agera för en skola fri från sexuella trakasserier!

Mycket behöver göras för att få bukt med de sexuella trakasserierna som förekommer inom skolväsendet. Tillsammans med Sveriges Elevkårer, Make Equal, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och FATTA skrev vi med anledning av detta en debattartikel som publicerades i Metro 7/11-17.

Dessa fyra åtgärder anser vi är särskilt viktiga:

- Kontinuerligt och konkret värdegrundsarbete som involverar både skolpersonal och elever.
- Stärk sex- och samlevnadsundervisningen med utbildade lärare.
- Alla former av sexuella trakasserier måste anmälas av skolan.
- Stärk elevhälsan genom fler kuratorer och skolpsykologer.

Läs hela debattartikeln här!