Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Jämställdhet handlar om mer än bara löner

Flickaplattformens projektledare Liinu Diaz Rämö och Hungerprojektets projektledare Malin Flemström har skrivit en debattartikel i Omvärlden om CSW. De menar att årets tema, kvinnors ekonomiska egenmakt, varit mindre kontroversiellt än tidigare teman på grund av de positiva påverkningarna på kvinnors familjer, samhällen och länders ekonomi.

Liinu och Malin skriver även att flickor ofta glöms bort i diskussioner om ekonomisk egenmakt, och att detta tema även är viktigt för denna grupp, då tonårsflickor utgör den ekonomiskt mest utsatta gruppen i världen.

De menar att många frågor om mänskliga rättigheter är länkade till andra frågor, såsom sexuella trakasserier, övergrepp i skolan, hemmet eller arbetsplatsen, barnäktenskap, trafficking och prostitution. Vi kan alltså inte betrakta kampen för ekonomisk egenmakt som isolerat från andra kamper för kvinnor och flickor rättigheter.

Liinu och Malin anser att många frågor om mänskliga rättigheter förbises, och att ekonomisk egenmakt inte kan uppnås utan att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är tillgodosedda.

Läs hela debattartikeln här.