Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Make Equal Stories

//BERÄTTELSER OM DISKRIMINERING SAMLAS PÅ UNIK HEMSIDA//
Har du varit med om diskriminering? Har du varit med om något som kändes fel men inte riktigt vet varför?

I projektet Make Equal Stories samlar vi nu in berättelser om olika typer av diskriminering och utanförskap, med fokus på barn och unga 13-25 år, men allas berättelser är välkomna. Vi vet att diskriminering och utanförskap ofta kan ske omedvetet och på grund av okunskap snarare än med onda avsikter. Vi behöver alla möjliga typer av berättelser för att ge individer och verksamheter insikt så att de kan förändra sitt beteende och bli mer inkluderande.

Make Equal vill därför skapa en unik webbplattform där ungas egna röster får höras och som individer och verksamheter kan ta del av, lära sig av och därefter jobba med för att förändra beteendet hos sig själv, inom skolan, föreningen, jobbet eller var nu förändringen behövs.

De insamlade berättelserna kommer finnas tillgängliga för alla från och med sommaren 2017. Det kommer gå att sortera utifrån vilken plats de handlar om (till exempel i skolan, på nätet, på fritidsgården eller i föreningen) och utifrån vilken/vilka av diskrimineringsgrunderna som de berör. Underlagen som laddas ner ska sedan kunna användas bland annat i antidiskriminerings- och inkluderingsarbetet – t.ex. när skolor ska arbeta med sina likabehandlingsplaner eller en idrottsförening ska ta fram sina jämställdhetsmål. Men också finnas till för att vi alla kan lära oss och få insikt, bredare perspektiv och förståelse för hur olika former av förtryck kan se ut och vad en själv kan göra för att förhindra det.

Vad väntar du på? Dela med dig av din berättelse på stories.makeequal.se!