Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Reflektion från Women Deliver: Det är en tudelad känsla

Att skriva om min upplevelse på Women Deliver 2016 är en tudelad känsla. Dels vill jag berätta om alla de fantastiska människor jag träffade som berättade fantastiska historier om sina insatser i kampen för flickors och kvinnors rättigheter.

Jag mötte personer som baserat på sitt arbete lyckats rädda unga flickor från att bli utsatta för könsstympning. Personer som på egen hand varit anledning till att föräldrar valt att inte gifta bort sina döttrar då personen i fråga kommit att genom sitt påverkansarbete influera hela samhällen. Jag hade mer än gärna skrivit om alla de upplevelserna. Men det som jag känner mig skyldig till att berätta om är inte lika inspirerande.

Women Deliver 2016 var en stor tillställning i makt. I publiken satt eldsjälar från hela världen som varje dag bekämpar orättvisor flickor och kvinnor upplever. I paneldiskussionerna satt internationella välgörenhetsorganisationer representerade. Vita västerländska kroppar som fick utrymme och makt att definiera narrativet kring vilka behov och utmaningar flickor och kvinnor runt om i världen upplever. Vita kroppar som återigen betraktade det som en västerländsk uppgift att rädda den svarta kvinnan från det patriarkala förtryck den svarta mannen ger upphov till. Den djupa problematiken med filantropi togs upp av Theo Sawa, chef på African Women´s development fund, under ett seminarium där hon lyfte maktrelationer inom biståndsarbete. Att berättelsen om Afrika fortfarande domineras av postkoloniala synsätt där den svarta kroppen är ett problem. Men generellt sätt var denna infallsvinkel frånvarande.

Individens ansvar och handlingsutrymme att förändra sin livssituation med hjälp av västerländska insatser lyftes som en problemlösning. Jag känner mig stärkt i att fått se det enorma engagemang som finns över hela världen och privilegiet att fått ta del av de historier som jag fått till mig. Drygt 6000 deltagare ger lätt den effekten. Men problematiken över vem som styr insatser, bristen på lokal förankring och det generella perspektivet med västerländsk biståndspolitik som problemlösning är ett perspektiv som måste kritiseras och problematiseras. Såväl på Women Deliver 2016 som i den feministiska debatten i Sverige. Tolkningsföreträde hos de som tolkningsföreträde har, uppbackning och stöttning hos de som makt har.

Arbresha Rexhepi, samordnare på Fryshuset Göteborg