Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Scenkonst och forskning med flickan i fokus

Våra medlemmar PotatoPotato Scenkonst och Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies har beviljats medel för ett fortsatt samarbete, projektet kallas Playing Together: A Try-a-louge och förenar scenkonst och forskning. Idén med projektet är att lyfta och visa framtidens feminism. I projektet utforskas femininitet ur olika synvinklar där fokusen ligger på hur vi ser på femininitet istället för att problematisera femininitet. Detta relateras sedan till både den feministiska kampens historia och till nutidens fenomen bloggtjejer, som idag utsätts för kritik och hat.

Projektet Playing Together: A Try-a-louge ämnar skapa en större förståelse för bland annat hur dagens vlogg- och Youtube-kultur kan förstås som en del av den feministiska kampen. De menar att vi idag ofta objektifierar unga flickor och gör dem till offer, i stället för att lita på att unga flickor har egna analysverktyg. Det finns mycket potential i unga tjejers aktivitet, och internet kan därför fungera som ett frigörande verktyg för dessa unga tjejer att skapa historia om och med sig själva.

Läs mer om projektet i artikeln av Fria Tidningen.