Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Tjejkunnigt i Fryshuset Skärholmen

Torsdagen 30 mars besökte Flickaplattformens praktikanter Lisa och Sara Fryshuset i Skärholmen. Syftet med besöket var att testa det metodmaterial som Flickaplattformen arbetar fram under våren. Metodmaterialet utgår från kampanjen Tjejkunnig (lägg in länk) och målet är att detta material ska användas i skolor, på fritidsgårdar och i föreläsningar för att belysa tjejers rättigheter och vikten av ett jämställdhetstänk redan i unga åldrar.

Vid halv fyra på eftermiddagen stormade en fnissig grupp tjejer i tolvårsåldern in i Fryshusets lokal. Lisa och Sara började med att berätta om Flickaplattformen och presentera sig själva, och efter lite teknikstrul visade de en film (länk) som förklarar vad Flickaplattformen är. Sedan fick de ca 12 tjejerna presentera sig själva och säga en sak de tycker om, som var allt från pizza till taekwondo.

Efter presentationsrundan började första övningen. Alla fick varsitt papper och penna, sedan sa Lisa och Sara att tjejerna fick skriva vad de tänkte på när de hörde ordet prestationsångest. Svaren samlades sedan in och lästes upp. De gemensamma nämnarna som gick att hitta var främst stress över skolan och prov, samt en känsla av att inte räcka till. Under nästa övning fick deltagarna ställa sig upp, de fick sedan höra citat som samlats in under kampanjen Tjejkunnig, och utifrån en skala på 1-5 fick de ställa sig på en rad baserat på hur väl de höll med om citatet och sedan motivera varför de höll med eller inte. Ett var håller inte med alls och fem var håller med helt. Citaten som lästes berörde ämnen som otrygghet, sexuella trakasserier och olikheter hos tjejer.

Som avslutning fick tjejerna säga en bra sak om sig själva samt diskutera hur en kan stoppa skitsnack mellan tjejer och hur en istället kan skapa Girl Power och sammanhållning mellan tjejer.

Förhoppningen är att detta möte är början på något större. Att dessa typer av diskussioner är viktiga för ungdomar är något som märktes, och vi i Flickaplattformen kommer arbeta för att diskussioner om jämställdhet främst ska få en större plats i skolan, men även i andra ungdomsverksamheter.