Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Update från CSW av Arbresha Rexhepi

Commission on the status of women 61 är igång!

Vi landade i ett kallt New York, för min del är det andra året jag är på plats för att bevaka förhandlingarna på CSW, delta på seminarium arrangerade av ideella organisationer från hela världen och vara en del av det största internationella sammanhanget för jämställdhetpolitik.

Årets tema är ekonomisk empowerment. Oroväckande i en nutid där flickor och kvinnors mänskliga rättigheter konstant är under hot. Då väljer FN och kvinnokommissionen att fokusera på ekonomisk empowerment som främsta fältet inom vilket flickor och kvinnors rättigheter bör stärkas. Missförstå mig rätt, ekonomisk trygghet och förutsättningar är en grundläggande utgångspunkt för att bekämpa patriarkala system. Flickor och kvinnor bör och skall ha de grundläggande förutsättningarna till ekonomisk självständighet då bristen på detta förhöjer till exempel risken för sexuell exploatering i form av trafficking/prostitution eller att stanna kvar i våldsamma och destruktiva relationer.

Det återkommande perspektivet på empowerment tenderar att kännetecknas av implementeringen av självstärkande och utbildningsbaserade insatser för flickor och kvinnor. Men jag förväntar mig att se en yngre generation som bryter detta individfokuserade ”du kan om du vill” mönstret utan istället håller makthavare ansvariga för att förändra strukturer inom vilket flickor och kvinnor blir förmånstagare. Att hålla stater ansvariga för de barriärer deltidsarbete, osäkra anställningar, sexistisk arbetskultur och mansdominerade beslutsförfattare innebär för flickor och kvinnor över hela världen. Att ekonomisk empowerment definieras av de beslut och insatser som måste implementeras för att flickor och kvinnor skall kunna få tillgång till ekonomisk rättvisa.

Jag minns förra årets upplevelse som karaktäriserades av besvikelse och hoppfullhet på samma gång. Att få inträde till FN var en av de häftigaste upplevelserna jag hittills fått erfara under min arbetslivserfarenhet. Men insikten inför de maktkorridorer och politiska rävspel som tog form framför ögonen på mig rörande frågor jag brinner för, dedikerat så mycket av min tid till och föreställer mig för resten av mitt liv kämpa på skapande en otrolig besvikelse. Självklart fanns redan insikten om att FN är som vilket annat maktorgan som helst, med stater som driver sin egen agenda med andra syften än att förbättra livsvillkoren för flickor och kvinnor, men det var trots detta svårt att inte bli berörd av detta faktum.

I år känner jag mig förberedd. Tillsammans med de andra organisationerna från Flickaplattformen är jag övertygad om att ta med mig kunskap, idéer och strategier för att tackla de utmaningar och den oroväckande utveckling vi ser på hemmaplan.

Let´s do this!

Text av Arbresha Rexhepi