Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Utvärdering av CSW

CSW är en del av UN Women vilket är FN:s organisation dedikerad för jämställdhetsfrågor och kvinnors egenmakt. UN Women fungerar som en global kämpe för världens kvinnor och flickor och finns till för att påskynda utvecklingen av jämställdheten och möta kvinnor och flickors behov. Flickaplattformen fanns på plats med en delegation för att säkerställa att flickors perspektiv framfördes under årets konferens. Efter CSW61 har vår delegation utvärderat de seminarier de gick på under veckan i New York. Vi har nu sammanställt deras utvärderingar.

Seminarierna som deltagarna deltog på varierade mycket i innehåll, de berörde exempelvis: hur mobilappar kan skapa kvinnlig egenmakt och jobb för tjejer i afrikanska länder, trans- och icke-binära personers rättigheter, hur en måste tänka på kvinnor med funktionsvariationer och äldre kvinnor när en konstruerar städer, samt unga ledare och deras utmaningar i sitt ledarskap.

En deltagare menade att det som gjorde störst intryck var hur ung representation bidrar till att vidga diskussionen, medan en annan menade att äldre deltagare uttryckte att de uppskattade ungas röster, men att de i praktiken använde härskartekniker för att underminera unga. En tredje deltagare uttryckte att ”Det som gjorde störst intryck på mig var att jag fick en sådan stark känsla av solidaritet mellan konferensdeltagare - en vilja från NGO CSW och personer som varit med tidigare att stärka nya deltagare oavsett deras frågor eller varför de är här. Och naturligtvis inom detta en stark anda av att det är kvinnor som lyfter upp andra kvinnor.”    

På frågan Vad saknades i seminariet? svarade deltagarna att det saknades lösningsfokus, någon generell lärdom, ett flickaperspektiv, mer fokus på psykisk ohälsa och fokus på förövarna. När det gällde tjejkunnighet var 60 % av de besökta seminarierna Tjejkunniga, medan 26,7 % inte varit det. En deltagare upplevde att seminariet främst fokuserade på kvinnor, att det talades om tjejer, men att det fattades argument ur tjejers perspektiv. En annan menade att seminariet var tjejkunnigt då hela panelen bestod av unga röster som talade om unga tjejer utan att se denna grupp som homogen och med samma behov och förutsättningar.

Dessa utvärderingar visar på vikten av att Flickaplattformen finns med under CSW och lyfter unga tjejers perspektiv, men också att unga tjejer ges möjlighet att delta i samtalen inte bara på NGO-nivå, utan även på FN-nivå. Ett intersektionellt perspektiv behövs också för att ingen flicka ska bli glömmas bort.

Läs om CSWs bakgrund och bidrag här.

Läs om årets tema här.

Läs om varför Flickaplattformen åkte till CSW här.