Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Vi åker till CSW!

Den 13-17 mars deltar Flickaplattformen i den globala konferensen CSW61 (Commission on the Status of Women). Sessionen äger rum i New York och på plats är representanter från medlemsstater, FN enheter och ideella organisationer från hela världen. Vi åker med tio stycken representanter från Flickaplattformen som ska föra flickors talan och se till att CSW är #tjejkunnigt! Här är vårt stjärngäng:
 

Bild på Liinu, flickaplattformens projektledare

Liinu Diaz Rämö, projektledare Flickaplattformen
CSW är både en arena där vi kan påverka utvecklingen när det gäller flickors och kvinnors rättigheter och jämställdhet, men också en plats där vi kan hitta inspiration, pepp och styrka. Att under en hel vecka få ta del av den globala feministiska rörelsen, att utbyta erfarenheter med engagerade från världens alla hörn, att mötas och bygga allianser för att skapa förändring, känns än viktigare idag.
 


Malin Flemström, Projektledare Hungerprojektet (en av Flickaplattformens ägarorganisationer)

Malin Flemström, Projektledare Hungerprojektet (en av Flickaplattformens ägarorganisationer)
Jag är en av två ledamöter  i Flickplattformens styrgrupp och har varit med Flickaplattformen från idé till idag. Jag ser verkligen fram emot att för andra året i rad få delta i CSW tillsammans med urvalda representanter från Flickaplattformens medlemsaktörer. Jag ser i år särskilt fram emot att vi även har en delegation av representater från flera av Hungerprojektets programländer. Det känns viktigt att vi genom Flickaplattformens breda delegtion möjliggör för så många engagerade och kompetenta personer att delta på sammanträdet i det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors och flickors situation och jämställdhet globalt.


Frida Hasselblad, VD Make Equal (en av Flickaplattformens ägarorganisationer)

Frida Hasselblad, VD Make Equal (en av Flickaplattformens ägarorganisationer)
Jag har suttit i Flickaplattformens styrgrupp sedan projektet startade för tre år sen och CSW har under hela den tiden varit en dröm att få delta på. Det ska bli oerhört inspirerande och intressant att åka. Mina topp tre förväntningar är: 1) att få möta världsförbättrare och jämlikhetskämpar från hela världen för att skapa nya samarbeten och allianser för att skapa en bättre värld, 2) att närvara på seminarier för att lyfta flickaperspektivet och en intersektionell analys som annars brukar
saknas samt 3) att förhoppningsvis lära mig en massa nytt av både resten av Flickaplattformens delegation men också andra konferensdeltagare. I bagaget tar jag med mig Make Equals handfasta och lösningsfokuserade metoder för jämlikhet som jag hoppas få berätta om för de jag träffar.

 


Andrea Höen Bustos, styrelseledamot i Fler Unga

Andrea Höen Bustos,  styrelseledamot i Fler Unga
I dagens politiska läge känns FNs Kvinnokommission viktigare än någonsin. Vi ser tecken på människor som vill inskränka kvinnors och flickors rättigheter nästan dagligen, det kan inte accepteras. Min övertygelse är att vi, i ett globalt samförstånd, måste fortsätta verka för ett än mer jämställt samhälle. Inte bara för att bredda de rättigheter som bör gälla kvinnor och flickor, men också för att säkerställa de vi idag faktiskt har, som vi ser är under attack. CSW61 är ett tillfälle för kunskapsutbyte och
inspiration men det är också ett nödvändigt ont.


 Frida Jonsson, styrelseledamot Stjärnjouren

Frida Jonsson, styrelseledamot Stjärnjouren
Jag heter Frida Jonsson och jobbar som retuschör. På fritiden är jag volontär i och sitter i styrelsen för Sundbybergs tjejjour, Stjärnjouren. Jag brinner för tjejer och transpersoners rättigheter och efter att i två år jobbat med det lokalt så ska det bli spännande att tillsammans med Flickaplattformen få ett nytt globalt perspektiv på CSW. "

Rokibath Alssane, IM Stockholm

Rokibath Alssane, IM Stockholm
Jag heter Rokibath och arbetar med nyanlända ungdomar på IM Stockholm. Jag ser framemot nätverkandet på CSW! Att få träffa civisamhällsorganisationer från andra delar av världen och samtala om flickors rättigheter. Jag ser även fram emot att lära mig massor; samt se till att flickors rättigheter blir en integrerad del i kampen för jämställdhet.

 


Stina Odlingson, Örebro Tjejjour

Stina Odlingson, Örebro Tjejjour
Jag heter Stina Odlingson och jag känner mig hedrad att få bli Örebro Tjejjours kandidat under CSW och än mer hedrad att sedan bli utvald som representant för Flickaplattformen. På CSW kommer jag att samla information från föreläsningar och workshops, detta för att kunna sprida vidare informationen till min jour och öka den generella kunskapen för vilka utmaningar flickor och kvinnor möter runt om i världen. Jag hoppas att detta kommer underlätta arbetet på hemmaplan där vi möter en allt mer heterogen grupp. I grund och botten hoppas jag att vi alla på plats tillsammans tar ytterligare steg för att förbättra situationen för flickor och kvinnor runt om i världen.


Arbresha Rexhepi, Elektra

Arbresha Rexhepi, Elektra
Jag heter Arbresha Rexhepi och arbetar som samordnare på verksamheten Elektra inom Fryshuset Göteborg där hon föreläser och utbildar om våld och förtryck i hederns namn. Hon driver ungdomsgrupper med syfte att arbeta med attitydpåverkande grupprocesser. Vidare arbetar hon med stödinsatser för unga som befinner sig i en hederskontext med vidareslussning och individanpassade handlingsplaner.

Lola Ahmed, KFUM Göteborg

Lola Ahmed, KFUM Göteborg
Mitt namn är Lola Ahmed och jag kommer från KFUM Göteborg. Just nu jobbar jag med ett nytt projekt som heter Interact är ett projekt för nyanlända tjejer i åldern 16-25 år. Vi arbetar med att stötta tjejerna på deras väg mot att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Detta gör vi genom en trestegsmodell som består av mentorskap, sysselsättning och opinionsbildning. Anledningen till att jag åker är för att vara med och påverka på globalnivå när det gäller tjejers rättigheter. Jag vill gärna ha ett utbyte med andra organisationer om hur de jobbar med denna frågan samt dela med sig av hur man jobbar på lokalnivå med unga nyanländas tjejers behov.


Ida Wahlström, Futebol dá força

Ida Wahlström, Futebol dá força
Mitt namn är Ida Wahlström och jag är Nationell Projektledare i Sverige för den internationella organisationen Futebol dá força, som använder fotboll som plattform för att stärka unga ledare och tjejer i Moçambique, Sverige, Zambia och Finland. Innan jag anslöt mig till FDF, har jag främst arbetat med stärkandet av unga men även könsöverskridande och normkritisk utbildning gällande sexualitet och mänskliga rättigheter.