Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Fler Unga

Fler Unga är en ideell förening med säte i Stockholm vars syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan.

Vi arbetar främst opinionsbildande, men ämnar att bredda verksamheten till att kunna samordna möten och utbyten över hela landet.

Expertkunskap

Engagemang, civilsamhället, "gerilla marketing", ungdomsrätt, barnkonventionen, sociala medier, artiklar. 

Erbjuder

Unga förebilder