Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Girls in Sport

Vi arbetar för att öka tjejer och kvinnors deltagande och fortsatta deltagande i sport och äventyrsport, samt med att få in fler kvinnor i beslutsfattande och ledarroller inom alla nivåer. Vi implementerar nya tillvägagångssätt, utvecklar nya partnerskap och samarbeten över samhället för att skapa en ny svensk sportskultur som är fullt öppen för, och skapad av, tjejer och kvinnor. 

Expertkunskap

Metoder för att öppna upp sport för tjejer, använda sport som ett verktyg för genus-utbildning, integrera sport och en feministisk utbildning

Erbjuder

Vi är måna om att arbeta med andra som delar vår vision och våra värderingar. Vi är intresserade av samarbeten med praktiska projekt som har tjejer som målgrupp, i forskningsverksamheter samt strategiska initiativ. 

Vi organiserar årligen en mötesplats "Women in Sport + Adventure). (www.womeninsportandadventure.se) vilken diskuterar genusfrågor inom sport och äventyrssport och inspirerar fler tjejer och kvinnor att engagera sig i olika aktiviteter. Vi visar på goda exempel, erbjuder en plattform för inspiration och kontakter och främjar en kommunitet bland de som vill skapa förändring. 

Projektet STRONG GIRLS

Idrottsrörelsen utgör en viktig funktion i samhället, inte minst för unga tjejer. Idrott har möjligheten att förändra synen på tjejer och ännu viktigare, hur de ser på sig själva. Många tjejer får inte uppleva alla de möjligheter som idrott och äventyrssport erbjuder. Målet med Strong Girls är att involvera fler tjejer så de kan få uppleva och dra fördel av alla dessa möjligheter.

Vi vill vidareutveckla ett nytt koncept för hur idrott kan erbjudas i Umeå. Projektet är indelat i två delar; ett idrottsprogram för målgruppen tjejer i åldern 13-16 och ett föreningsutvecklingsarbete för deltagande föreningar.  Under ett 10 månaders- idrottsprogram riktat till målgruppen arbetar vi tillsammans med kommunala skolor och idrottsföreningar. I programmet kommer kvinnliga förebilder, däribland kända lokala kvinnliga atleter att bistå som inspiratörer och ledare. Programmet kommer att bygga på fysisk, emotionell och mentalt välbefinnande ochinbegripa olika teman kombinerat med personlig utveckling inom exempelvis ledarskap och individuell målsättning. Målet är att utmana de existerande strukturerna och grundläggande värderingarna inom föreningen och skapa varaktig förändring.

Under utvärderingsfasen kommer projektet ta fram en handbok som beskriver konceptet Strong Girls, som är både teoretisk och praktisk på grund av att idrott är ett verktyg för att tjejer ska utvecklas fysiskt, emotionellt och mentalt. Genom handboken kommer vi kunna sprida kunskapen vidare till andra orter i Sverige.