Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Hungerprojektet driver program i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige arbetar Hungerprojektet med utbildning, informationsspridning och insamling. Hungerprojektet är initiativtagare till projektet Flickaplattformen och bedriver därigenom påverkansarbete inom området "Flickafrågor".

Expertkunskap

Bistånd, kvinnors ledarskap, globalt påverkansarbete, SDGs, insamling.

Erbjuder

Föreläsningar, studiematerial, insamlingsevent.