Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Individuell Människohjälp Stockholm

I Sverige arbetar IM för att synliggöra tillvaron och stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. Rasism, diskriminering och bristande insatser för nyanlända gör att utrikes födda kan bli särskilt utsatta och hamna i utanförskap. Arbetslösheten bland utrikes födda är långt högre än hos personer födda i Sverige.

I Sverige fokuserar IM på integration och engagemang. Vi vill öka människors möjlighet att inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Vårt arbete handlar om möten mellan människor.

Expertkunskap

Mötesplatser, bistånd, integration, engagemang, volontärskap.

Erbjuder

Mötesplats, utvildningar, föreläsningar, programpunkter.