Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

InteOkej

InteOkej arbetar mot mobbning och kränkningar på nätet bland barn och unga. Vår verksamhet finns både i den fysiska världen och på nätet.

InteOkej är en icke-vinstdrivande verksamhet och vi arbetar med att sprida kunskap och medvetenhet om vad som händer på internet och hur unga drabbas av kränkningar och mobbning på nätet. Mycket av det vi gör görs med syftet att starta diskussioner och låta ungdomar och vuxna reflektera över sin nätvardag, men vi hjälper också till med tips och råd för hur du och din skola/förening etc kan arbeta mot mobbning och kränkningar på nätet.

Expertkunskap

Internet, ungas nätvardag, nätkränkningar.

Erbjuder

Utbildningar och föreläsningar gällande de ungas nätvardag.

Workshop för barn och unga där vi använder kreativa verktyg för att få igån intressanta diskussioner där deltagarna får reflektera över sin egen nätvardag.