Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Lingonkollektivet

Lingonkollektivet jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor men med fokus på mens. Föreningen anordnar temadagar för att öka kunskapen om mens och mensrelaterade frågor och förbättra förutsättningarna för menstruerande i samhället. Just nu gör föreningen en satsning med projeket Det är ju bara menskligt, ett utbildningprojekt om mens riktat mot högstadieelever. Syftet är att öka kunskapen om mens men också att få in mens i undervsiningen i högstadiet.