Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Ronjabollen

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt för tjejer 8-15 år som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen arbetar aktivt med integrations- och jämställdhetsfrågor för barn och ungdomar med fotboll som verktyg.

Vi har fotbollsaktiviteter för unga flickor och tjejer som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Vi vill att fler tjejer ska ha möjligheten att vara fysisk aktiva efter skoltid och vill även skapa en meningsfull fritid för alla tjejer. Vi utbildar föreningar och yrkesverksamma i hur man tar emot tjejer som står långt ifrån majoritetssamhället där vi alltid utgår från Ronjamodellen som är en metod som vi har skapat för hur man genom idrott och det civila samhället kan arbeta förebyggande med tjejer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Ronjabollen är inte bara fotboll. Vi arbetar mycket med att stärka tjejerna inifrån. Vi fokuserar mycket på värderingsövningar under våra träningar.

Expertkunskap
Integration, idrott, hälsa och hedersrelaterat förtryck och våld.