Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Spiritus Mundi

Spiritus Mundi skapar nya mötesplatser för människor från olika kulturer och sociala förhållanden, för människor från olika delar av en stad, ett land eller världen. Musik, bild, text och andra kreativa uttryck använder vi ofta för att föra människor samman. Tillsammans skriver vi låtar, manusidéer och gör scenproduktioner.

Vi låter människor vara kreativa eftersom det får människor att samarbeta och hjälper dem att uttrycka åsikter och känslor. De är delaktiga i ett större sammanhang – en musikal, ett liveframträdande, en gemenskap – och de lär sig att ta ansvar och växer som individer. De lär sig att ta till vara på sin rättighet till kultur och att uttrycka sig kreativt. Vi gör det för att skapa dialog och delaktighet.

Expertkunskap

Workshops med unga, ungas nätvardag, kreativa verktyg.

Erbjuder

Vi kan erbjuda utbildningar och föreläsningar och dela med oss av vår mångåriga kunskap.