Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Vår vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, privatpersoner, stiftelser och fonder, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Vi ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, som saknar godkända betyg och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. De får även utbildning i vår pedagogik innan de börjar arbeta. Vi arbetar strukturerat och långsiktigt – vi skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av näringslivet. Våra samarbetspartners får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just ”deras” elever, hur pengarna använts, antal läxhjälpstimmar, resultat från elevutvärdering och om de betygsresultat som uppnåtts. Resultat mäts och redovisas – sedan 2007 har tusentals elever klarat grundskolan med hjälp av Läxhjälpen.