Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Teater Fama

Teater Fama startade år 2000 med syfte att spela angelägen teater för barn och unga. Vår målsättning är att öka barns empatiska förmåga och därigenom bidra till att förebygga trakasserier som mobbning. Vi vill ge både flickor och pojkar möjlighet att reflektera över ämnen som maktobalans mellan könen, könsmobbning och könsroller.