Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Uppsala tjej- och transjour

Uppsala tjej- och transjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som jobbar för jämställdhet, jämlikhet, syskonskap och systerskap.

Vi är tjejer (cis och trans) och unga transpersoner som stöttar tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Vi erbjuder alla som söker stöd hos oss samtalsstöd och pepp. Vi är bra på att lyssna, och vi utgår alltid ifrån vad personen som hör av sig till oss vill och önskar. Den som kontaktar oss kan vara anonym och vi har tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt. Vi kan följa med till polis, ungdomsmottagning, skola m.m. när det ligger i Uppsalatrakten. Vi har ett brett kontaktnät av professionella inom olika områden och vi kan hjälpa till med att ta kontakt med dessa.

Utöver jourverksamheten jobbar vi även utåtriktat förebyggande. Då besöker vi skolor, festivaler, konferenser och andra evenemang där vi bland annat pratar om relationer, självkänsla, sexualiserat våld, känslor, gränssättning och värderingar.

 

Expertkunskap

Bemötande, normkritik

 

Erbjuder

Vi är bra på bemötande som grundar sig i normkritik och empowerment. Vi kan också erbjuda flera bra pass och föreläsningar, exempelvis ett skolpass för niondeklassare och gymnasieelever som handlar om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld och en föreläsning om sexuella trakasserier som vänder sig till skol- och fritidspersonal.