Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Youth 2030 Movement

Youth 2030 Movement samlar ungdomsorganisationer, demokratiaktivister, unga, och vuxna. Allt vårt arbete utgår från ungas egna röster och behov, på ungas egna villkor. Vi arbetar opinionsbildande för att förändra strukturer på sikt, och arbetar samskapande med unga och vuxna på lokal nivå för att skapa konkret förändring. Vi river hinder mellan unga och makten.