Unga tjejers perspektiv på det som rör unga tjejer

Är du tjejkunnig? Det finns bara ett sätt att vara det. Nämligen genom att vara tjej. Trots detta är det oftare vuxna som kommer till tals i frågor som rör unga tjejer. Tjejkunnig är en kampanj av Flickaplattformen vars syfte är att hjälpa vuxna, media och dem som fattar besluten att lyssna på tjejers perspektiv. Vi har sedan hösten 2015 samlat in olika tjejers åsikter och tankar om ämnen som de själva har valt. Här kan du ta del av några.

Flickaplattformen har fått in flera svar till Tjejkunnig som handlar om könsroller och normer i skolan. Många tjejer upplever att det finns tydliga normer i klassrummet och att det ofta anses vara mer okej för killar att vara högljudda och ta plats.

Forskning visar att killar ofta är mer högljudda och går runt i klassrummet mer än tjejer (Francis, 2000).

Mahoney (1989) fann i en undersökning att pojkar tystade flickor genom att på alla sätt visa att de var uttråkade när en flicka i klassen pratade.

I årskurs 7–9 uppger 33 % av flickorna att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan medan motsvarande siffra för pojkarna är 15 % (SOU, 2009).

En studie visar att omkring 16 % av de sexuella kränkningarna sker i klassrummet medan den största delen, omkring 84 %, sker utanför klassrummet, i till exempel korridoren, vid skåpen eller på skolgården (SOU, 2009).

"Jag tycker att Tjejkunnig borde lyfta gränserna mellan likabehandling till att man börjar övervärdera ett utav av könen. Ibland kan tjejerna i en klass tas på allvar så pass mycket att killarna inte tas på allvar av lärarna. Sedan finns det också skolor som tar killarna mer på allvar än tjejerna. Jag anser att man måste hitta en gräns för vad som egentligen är att behandla könen lika och vad som är att övervärdera kvinnor/män."
“Många vill passa in i typiska "Tjej-grejer", killar kan vara larviga längre, tjejer får inte vara det utan måste vara snygga och duktiga.”
"Duktiga flickor" ska behandlas som duktiga flickor, inte förminskas/ses som töntiga.”

Bli ännu mer tjejkunnig!

För att hjälpa dig att bli mer tjejkunnig har Flickaplattformen samlat ihop ett gäng bloggar, podcaster, Youtube-kanaler och Instagramkonton som på olika sätt lyfter flickafrågor.