Unga tjejers perspektiv på det som rör unga tjejer

Är du tjejkunnig? Det finns bara ett sätt att vara det. Nämligen genom att vara tjej. Trots detta är det oftare vuxna som kommer till tals i frågor som rör unga tjejer. Tjejkunnig är en kampanj av Flickaplattformen vars syfte är att hjälpa vuxna, media och dem som fattar besluten att lyssna på tjejers perspektiv. Vi har sedan hösten 2015 samlat in olika tjejers åsikter och tankar om ämnen som de själva har valt. Här kan du ta del av några.

 

illustrerade blundade ögon som visar hur många som blivit bahndlade illa i skolan

 

 

 

 

 

 

 

Tjejkunnig har fått in många svar som handlar om att må dåligt. Det kan till exempel bero på stress, ideal eller att inte känna sig väl bemött av sin omgivning. 

Den psykiska ohälsan ökar allra mest hos tjejer/kvinnor i åldern 15 och 24 (statens folkhälso­rapport 2013).

32% av tjejer i ålder 15-24 upplever ängsla och oro (statens folkhälsorapport 2013).

26% av tjejer i åldern 15-24 upplever sömnbesvär (statens folkhälsorapport 2013)

I åldern 15-24 har antalet tjejer som vårdas i psykiatisk slutenvård ökat mellan åren 1991 och 2011.

"När man hatar sig själv pga samhällets normer och ideal. Det leder till att man hatar sig själv ännu mer för att man hatar sig själv."
"När man vill göra sin röst hörd men att de vuxna bara viftar med sin hand som om det skulle vara svar nog."
"Det är många som känner att de mår dåligt fast de vet inte varför. Och det är inte så konstigt att tjejer mår dåligt när det finns så många förväntningar och så många orimliga ideal." (Negin Azimi)
"När man blir "förminskad" pga sitt kön."

Bli ännu mer tjejkunnig!

För att hjälpa dig att bli mer tjejkunnig har Flickaplattformen samlat ihop ett gäng bloggar, podcaster, Youtube-kanaler och Instagramkonton som på olika sätt lyfter flickafrågor.