Medlemsaktör

Tjejjouren Ada

Tjejjouren Ada är en ideell tjejjour under en större förening, Kvinno- och tjejjouren Ada. Vårt syfte är att vara en plats dit unga tjejer kan vända sig för att få stöd och prata om det de själva upplever att de behöver prata om.
Kunskap & inspiration
transsymbol lila

Värdegrund för Flickaplattformen

Antagen: 2020-11-23 Flickaplattformens värdegrund är utgångspunkten i all vår verksamhet. Alla Flickaaktörer och Flickasupporters ställer sig bakom vår värdegrund som en del i sitt medlemskap. Föreningens verksamhet inspireras av vårt nätverks gemensamma strävan att omsätta vår värdegrund i praktiken. Därför är vår värdegrund ett centralt och levande dokument i vår förening.