Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Bli flickaaktör i Flickaplattformen!

Flickaplattformen har i dagsläget 25 flickaaktörer över hela Sverige, vilket är glädjande då Flickaplattformen grundar sig i tanken att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter! 

Nu vill vi bli fler! Vill er förening bli flickaaktör?

Som flickaaktör får ni ta del av:

 • Flickaråden, vårt sätt att göra Artikel 12 i Barnkonventionen i praktiken. Vi genomför Flickaråden tillsammans med unga, och vi samlar flickaaktörer, myndigheter och civilsamhället.
 • Nätverk för erfarenhets- & kunskapsutbyte.
 • Digitala och fysiska flickarelaterade seminarier, kompetenshöjningar, aktiviteter och andra arrangemang.
 • Arrangemang för att uppmärksamma internationella Flickadagen 11 oktober, varje år.
 • Våra digitala forum och sociala medier, där ni kan sprida ert arbete och nå ut till fler.
 • Bli en starkare påverkansröst för flickafrågor tillsammans med oss.
 • Vår medlemsdrive med tidigare föreläsningar och kunskapshöjningar i till exempel transinkluderande jämställdhetsarbete, kommunal påverkan, långsiktig finansiering, rösträtt för unga, hållbart ledarskap etc.

Det vi förväntar oss av er är att ni...

 • ställer er bakom vår värdegrund.
 • aktivt deltar och formar Flickaplattformens verksamhet.
 • bidrar med era erfarenheter och kunskaper!
 • deltar på aktiviteter och utbildningar arrangerade av Flickaplattformen som är av intresse. 
 • hjälper till med spridning av Flickaplattformens arbete.

Att bli flickaaktör kostar 25kr, fyll i ansökan här!