Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Vi vill ha en demokrati där unga har makt och inflytande!

Debattörerna lyfter:

  • Att barnkonventionen kräver samhällsförändringar.
  • Hur de i kampanjen #UngNog lyfter frågan om ungas makt och inflytande.
  • Att de riktar sig till makthavare och verksamhetsledare runtom i landet med frågan: Är de redo – eller unga nog – att på riktigt inkludera unga?
  • Hur unga idag är starkt drivande i frågor som klimat, jämlikhet och hållbar utveckling, men ändå saknas deras röster längre upp i leden.
  • Hur en hållbar förändring kräver att en mångfald av röster hörs, och däribland ungas röster.
  • Hur implementerandet av barnkonventionen som lag kräver samhällsförändringar.

Vi på Flickaplattformen håller med och kommer framöver lyfta olika perspektiv på den förändring som krävs för att svenska samhället skall leva upp till barnkonventionen. Läs hela debattinlägget här.