Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

VIKTIGT! LSUs ordförande kommenterar statsbudgeten

Uteblivna satsningar på barn och ungas organisering gör att förutsättningarna för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer återigen försämras. LSU ser mycket allvarligt på hur regeringen gång på gång väljer att bortprioritera ett ökat statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. 

Vidare beskriver LSU hur statsbidraget har varit i princip oförändrat sen 2011 men i och med att antalet organisationer och medlemmar ökat betydligt så blir stödet per medlem och organisation mindre.

"Att inte prioritera ett ökat statsbidrag till barn- och ungas fria organisering får direkta konsekvenser för våra medlemsorganisationer, på deras dagliga aktiviteter, samt deras fortsätta möjlighet att organisera flera barn- och unga. I längden påverkar detta vår demokrati. Det här är något som regeringen inte tar på allvar."

Vi på Flicka ställer oss bakom LSUs analys och kritik av statsbudgeten. Återigen bortprioriteras barn och ungas perpektiv och engagemang. En stark ungdomsrörelse behövs för att förebygga utanförskap och för att bygga demokrati.

Läs hela Rosaline Marbinah kommentar här.