Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Agenda: Jämlikhet

Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara enkelt för den som vill att engagera sig för jämlikhet. Vi samlar alla aktiviteter och organisationer som verkar för ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck! Jämlikhet är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av orättvisor, förtryck och diskriminering. Agenda: Jämlikhet är en plats för alla som har ett engagemang i frågor som: 

• kön
• ålder
• etnisk tillhörighet
• sexuell orientering
• funktionsförutsättningar
• ekonomisk och social utsatthet 
• religion eller annan trosuppfattning
• könsidentitet eller uttryck