Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Elektra- Fryshuset

Elektra arbetar för mänskliga rättigheter genom att förebygga våld och förtryck i hederns namn. Elektra har lång erfarenhet och kunskap om unga som lever mellan olika normsystem. Vi arbetar på gräsrotsnivå genom vårat utbildningskoncept "Sharafs hjältar och hjältinnor" där unga utifrån 15 kärnämnen får reflektera och tillgodogöra sig kunskap kring mänskliga rättigheter. Utöver detta jobbar Elektra opinionsbildande genom upplysningsföreläsningar, utbildningar med fokus på vuxna som kommer i kontakt med målgruppen genom exempelvis skola och socialtjänst.

Elektra utgör tillsammans med United Sisters, även medlem i flickaplattformen, tjejverksamheten inom klustret Föredöme & Framtidstro som jobbar med sociala frågor inom Fryshuset Göteborg.

Expertkunskap

Ämneskunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck, vardagsheder, Sharaf-metoden, mänskliga rättigheter samt en lång praktisk erfarenhet av att möta målgrupp.

Erbjuder

Vi vill nå ut genom flickaplattformen.se för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och framtida samverkansaktörer. Vi kan erbjuda upplysningsföreläsningar kring hedersrelaterat våld och förtryck. Elektra kan ge handledning för yrkesverksamma som möter målgrupp som lever under våld och förtryck.

Elektra har olika utbildningar att erbjuda också såsom MR men även samtalsmetodik.