Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Elektra Stockholm

Elektra Stockholm:
• Sprider kunskap om vardagsheder bland unga.
• Informerar om det stöd som finns och att de har rätt att välja sina liv.
• Dialog om normer, värderingar, drömmar och rättigheter.
• Stärker unga att uttrycka sig och argumentera för sina åsikter.
• Stärker unga att bli aktörer för demokrati och mänskliga rättigheter och mot våld och förtryck i hederns namn
• Utbildar vuxna yrkesverksamma; skolor, myndigheter och övriga aktörer i kunskap om heder, vardagsheder och att våga se, våga lyssna och våga agera för ungas rättigheter.
• Arbetar opinionsbildande och skapar dialog mellan unga och beslutsfattare; politiker
• Arbetar för att unga är inkluderade och delaktiga i frågor som rör deras liv och framförallt i debatten om våld i hederns namn.

Expertkunskap:
Grupprocesser, ledarskapsutbildning, processledning och lyfta ungas röst.

Arbetar du med barn och unga kan du kontakta oss för upplysningsföreläsningar där vi kommer ut till er och håller i informationsspridande och kunskapshöjande föreläsningar samt workshops för barn och unga. Är du yrkesverksam och upplever att ni i eran verksamhet behöver kompetensutbildas för att på bästa sätt bemöta barn och unga som lever i en hederskontext erbjuder vi utbildningar och föreläsningar med fokus på bemötande och förebyggande insatser. Vi skräddarsyr paket för kommuner, skolor och företag för att bemöta behov på bästa möjlig sätt. Välkomna att kontakta oss!