Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

FlickForsk! är ett tvärvetenskapligt nätverk vars syfte är att driva utvecklingen inom den nordiska flickforskningen genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som utifrån olika perspektiv undersöker ung femininitet.

Sedan starten 2008 har nätverket initierat och genomfört en antal olika evenemang och publiceringsprojekt av såväl nordisk som internationell karaktär. Genom detta arbete ingår FlickForsk! numera i ett större internationellt forskningssammanhang där dels det finska flickforskningsnätverket Tyttötutkimusverkosto, dels förbundet International Girls Studies Association (IGSA) utgör viktiga samarbetspartners.

En central uppgift för nätverket är också att fungera som en expertresurs och samverkanspart för de olika aktörer och organisationer som efterfrågar den kompetens som finns inom nätverket.

Under de senaste åren har vi utvecklat och fördjupat vår samverkan med med offentlig sektor, med företrädare för olika tjejverksamheter och med kultursektorn. För FlickForsk! har denna samverkan varit viktig både för att utveckla forskningen genom ett explorativt förhållningssätt och för att genom denna dialog kunna se till att forskningen bidrar till att skapa kunskap som är både relevant och tillgänglig.

Expertkunskap
Forskning och kunskap om flickforskningsfältet i Norden och internationellt.