Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans har funnits sedan 2014 och grundades av personer som själva utsatts för sexuellt våld och upplevde att samhällets kunskap och stöd var bristande. Tanken med föreningen är att den skall fungera som en plattform för människor som utsatts för sexuellt våld att hitta styrka och tillsammans med andra i liknande situation  sprida kunskap och information om sexuellt våld. Vi vill tillsammans vara en plats för förståelse och gemenskap men även en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som finns, som tyvärr har gjort det sexuella våldet till en allt för vanlig företeelse och något som nästan har normaliserats. Därför har vi både ett förebyggande arbete i form av föreläsningar och opinionsarbete men även en stödverksamhet.

Expertkunskap

Motverka och förebygga sexuellt våld, normer och värderingar kopplat till sex, satt stötta personer som i någon form utsatts för sexuellt våld.

Erbjuder

Utbildningar, föreläsningar, stödverksamhet.