Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

FreeZone Sweden

FreeZone verkar för att alla barn och unga i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda. För att varje barn och ungdom ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval. Vi verkar jämställdhetsfrämjande och våldspreventivt. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck.

FreeZone tillhandahåller utbildningar, föreläsningar och workshops om våra fokusområden; lösningsfokuserade redskap för bemötande; rättighetsbaserade och stärkande aktiviteter för ungdomar; samt bedriver påverkansarbete med ungas röster i fokus.

Har du frågor eller vill veta mer om vår verksamhet? Behöver din organisation hjälp med hållbara verktyg för att stärka ert arbete för barns rättigheter? Maila så bokar vi en träff!

Tillsammans kan vi se till så att alla unga har möjlighet att tänka, känna, drömma och leva - i frihet och i trygghet.

 

Expertkunskap:
Barnrätt, mänskliga rättigheter, lösningsfokuserade samtal, NVC, redskap för bemötande, hedersrelaterat våld och förtryck