Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Girls Globe

Girls' Globe är ett globalt nätverk av unga kvinnor och gräsrotsorganisationer som arbetar för flickors och kvinnors rättigheter och hälsa. Vi arbetar med kreativ digital kommunikation och internationell opinionsbildning. Vi ger plats för flickors och kvinnors röster att höras i forum där beslut om deras liv tas.