Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Juventas Ungdomsjour

Tjejjouren Juventas Ungdomsjour stöttar alla som identifierar sig som tjej och är 13-21 år. Tjejjourens verksamhetsidé är att erbjuda tjejer ett stöd genom stödverksamheten, dit tjejer kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om.

Vi arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är positiv och kreativ. Där erbjuder vi systerskap och gemenskap i olika sammanhang med syfte att stärka tjejerna. Verksamheten bedrivs till största delen av volontärer – Jourtjejer och Storasystrar. De är ideellt engagerade tjejer som har fått utbildning av Tjejjouren och har ett professionellt förhållningssätt.

Tjejjourens arbete och verksamhet utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt Kvinno- och Barnkonventionen. Vår verksamhet bedrivs ur ett salutogent perspektiv vilket innebär att vi hellre fokuserar på lösningar än problem, på hälsa framför sjukdom samt känslor och tankar framför handlingar och symptom.