Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

KEKS

KEKS som står för "Kvalitet och Kompetens i Samverkan" primära verksamhet är primärt att stödja de 42 medlemmarna i nätverket runtom i Sverige i arbetet med kompetens-, metod- och organisationsutveckling. Vi gör detta genom bland annat konferenser, seminarier, kurser och handledning. Vi tar också fram handböcker, utformar gemensamma riktlinjer och engagerar oss i forskning. Vi genomför regelbundet olika typer av projekt med hjälp av sökta projektbidrag för att kompetensutveckla öppen ungdomsverksamhet, tex projektet Join the Club (www.jointheclub.se) som är ett projekt om mänskliga rättigheter för öppna fritidsverksamheter, Projektkontor som är ett projekt i syfte att tillhandahålla resurser och möjligheter främst till marginaliserad ungdom i utsatta områden.

Expertkunskap

Kvalitetssäkringsmetoder, kompetensutveckling, MR, internationellt ungdomsarbete.

Erbjuder

Vi arbetar ofta i projektform med sökta externa bidrag och våra olika projekt riktar sig även till aktörer utanför nätverket och det är möjligt för andra att delta i utbildningsinsatser. Vi kör regelbundet olika seminarier och konferenser på olika teman som är öppet för icke-medlemmar i mån av plats. KEKS är också ackrediterad Eurodesk kontaktpunkt via MUCF. Man kan prenumerera på vårt nyhetsbrev via hemsidan för att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom KEKS. Aktuell information läggs också ut på hemsidan och vår Facebook. På vår hemsida finns också material som går att beställa.