Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

KFUM- Aktivitet för alla tjejer

Aktivitet för alla tjejer anordnar gratis aktiviteter för tjejer. Syftet med verksamheten kan sammanfattas i följande punkter:

- Nyanlända tjejer i Göteborgs kommun erhåller den kunskap och de verktyg som behövs för att delta i föreningsliv och andra fritidsverksamheter.

-Aktivitet för alla tjejer fungerar som en länk mellan nyanlända tjejer och föreningar samt andra ungdomsverksamheter.

-Stärka unga tjejers organisering och på så sätt underlätta för målgruppen att känna delaktighet och aktivt delta i det civila samhället.

Målgruppen nyanlända tjejer får sällan komma till tals när det gäller sin situation och erfarenheter av att vara nyanländ. Aktivitet för alla tjejer vill att tjejer ska representera sig själva i frågor som berör de och andra frågor som de är intresserade av. Detta ska göras genom att stärka målgruppens organisering och ge stöd i föreningskunskap och ledarskap.

Expertkunskap

Nyanlända, unga tjejer, samtal, ledarskap och föreningsliv.

Erbjuder

KFUM Göteborg vill gärna komma i kontakt med andra föreningar för att introducera målgruppen till föreningslivet och andra fritidsverksamheter.