Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

KSAN - Kvinnoorganisationernas samarbetsorgan i alkohol- och narkotikafrågor

KSAN är ett unikt samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.
KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Bland våra medlemmar återfinns politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen. Vi har 37 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 325 000 kvinnor.

Alkohol- , narkotika- och läkemedelsberoende är ett folkhälsoproblem där flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Forskningen är i hög grad baserad på män liksom olika former av behandling och vård. KSAN:s verksamhet sätter flickan och kvinnan i fokus. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Vi förespråkar förebyggande insatser på ett tidigt stadium.