Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Sedan starten 1994 arbetar vi med att främja kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet. Vilken konstform du än sysslar med och i vilken form och storlek du än vill att den ska ta sig uttryck, så erbjuder vi samarbeten, nätverk och kontakter lokalt, nationellt och internationellt.

Vi stöttar också med marknadsföring, kulturstödet K-Pengar och teknik. Vår verksamhet bygger på dina idéer och visioner, stora som små, allt är möjligt.

KulturUngdom sitter på en enorm kunskap och metoder kring ökat deltagande och kunskap i hur en arbetar mot yngre målgrupp med fokus på jämställdhet och inkludering. Detta är någonting vi gärna delar med oss av!

Expertkunskap
Mentorskap och förverkliga idéer.